SK Energy SK Energy

Poruchová služba

221 201 139

0902 500 424

Servisný technik

221 201 139

00 420 733 790 848

Prerušenie dodávky

0800 111 567


SK Energy, s.r.o.
 


IČO: 36660892
DIČ: 2022228791
DIČ DPH: SK2022228791

Púchovská 16
831 06 Bratislava


Zápis v obchodnom registri
u OS v Bratislave I, oddiel Sro
vložka 41773/B

Poruchová služba
 


221 201 139
0902 500 424


© SK Energy, s.r.o.   2019