SK Energy SK Energy

V súčasnej dobe sa neustanovilo prerušenie dodávok.

ZSE Distribúcia a.s.: 0800 111 567


SK Energy, s.r.o.
 


IČO: 36660892
DIČ: 2022228791
DIČ DPH: SK2022228791
schránka: nryyz97

Račianska 153
831 54 Bratislava - mestská časť Rača


Zápis v obchodnom registri
u OS v Bratislave III, oddiel Sro
vložka 41773/B

Poruchová služba
 


221 201 139
0902 500 424


© SK Energy, s.r.o.   2024