SK Energy SK Energy

SK Energy, s.r.o.
 


IČO: 36660892
DIČ: 2022228791
DIČ DPH: SK2022228791

Račianska 153
831 54 Bratislava - mestská časť Rača


Zápis v obchodnom registri
u OS v Bratislave I, oddiel Sro
vložka 41773/B

Poruchová služba
 


221 201 139
0902 500 424


© SK Energy, s.r.o.   2023