SK Energy SK Energy

O spoločnosti

Spoločnosť SK Energy s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy AH-Energy s.r.o., ktorá pôsobí v Českej republike, a má bohaté skúsenosti v oblasti distribúcie a dodávky elektrickej energie, výroby a rozvodu tepla, distribúcie plynu, výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, vodovodných a kanalizačných sietí.

Spoločnosť SK Energy s.r.o. je špecializovaná firma, ktorá sa angažuje v oblasti elektroenergetiky. Predmetom podnikania je rovnako výstavba, prevádzka a správa elektroenergetických zariadení obytných komplexov, výrobných areálov priemyselných podnikov a zabezpečenie dodávky a distribúcie elektrickej energie.

Svoju činnosť v Slovenskej republike začala v polovici roka 2006 prevádzkou elektroenergetických zariadení v priemyselných areáloch a prevádzkou miestnych distribučných sústav v Bratislave so zaistením dodávok a distribúcie elektriny pre podniky i domácnosti. Spoločnosť SK Energy s.r.o. zaisťuje svoju činnosť na základe povolenia od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví štátne povolenie, čiže kvalita a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie je pod kontrolou štátu.

V nadväznosti na prevzaté skúsenosti v oblasti elektroenergetiky pri otvorení trhu s elektrickou energiou v Českej republike je naša spoločnosť schopná operatívne riešiť potreby odberateľov elektrickej energie v rámci napojených objektov a garantujeme obchodné a technické podmienky dodávok elektrickej energie zrovnateľné s nadradenou distribučnou sústavou.

Pre svojich zákazníkov ďalej zaisťujeme nadštandardný poradenský servis.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovanie osobných údajov našich zákazníkov.

Legislatíva

SK Energy, s.r.o.
 


IČO: 36660892
DIČ: 2022228791
DIČ DPH: SK2022228791
schránka: nryyz97

Račianska 153
831 54 Bratislava - mestská časť Rača


Zápis v obchodnom registri
u OS v Bratislave III, oddiel Sro
vložka 41773/B

Poruchová služba
 


221 201 139
0902 500 424


© SK Energy, s.r.o.   2024