SK Energy SK Energy

Informácie o ochrane osobných údajov


Vzory žiadostí

 • Žiadosť dotknutej osoby o opravu osobných údajov (PDF)
 • Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o prístup osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o obmedzenie spracúvania osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov (PDF)
 • Žiadosť dotknutej osoby o prenos osobných údajov (PDF)


 • ZMLUVNÉ SPOLOČNOSTI SPRACÚVAJÚCE OSOBNÉ ÚDAJE

  Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje zákazníkov SK Energy, s.r.o.

  SK Energy, s.r.o.
   


  IČO: 36660892
  DIČ: 2022228791
  DIČ DPH: SK2022228791

  Račianska 153
  831 54 Bratislava - mestská časť Rača


  Zápis v obchodnom registri
  u OS v Bratislave I, oddiel Sro
  vložka 41773/B

  Poruchová služba
   


  221 201 139
  0902 500 424


  © SK Energy, s.r.o.   2022